Begynderkursus 2024

Begynderkusus i biavl 2024

Begynderkursus i biavl 2024

Kurset afholdes af Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening på adressen: ”Fælleshuset”, Brarupvej 3a, Øster Kippinge, 4840 Nr. Alslev.

Pris for deltagelse i kurset er: 400 kr. pr. deltager – der inkluderer 1 års medlemskab af lokalforeningen.

Grundideen i kurset er, at vi følger en tænkt nybegynder, der overvejer at blive biavler.

Det er ikke en betingelse for at deltage, at man starter med bier som en del af kurset, men vi regner med, at nogle deltagere anskaffer bier undervejs, så vi kan bruge deres oplevelser og spørgsmål som udgangspunkt for drøftelser på holdet.

De første kursusgange vil rumme en forventningsafklaring fra deltagerne og teoretisk/ praktisk arbejde med at gøre bigård og udstyr klar til modtagelse af den første bifamilie. Deltagerne gør og fremlægger iagttagelser om trækkilder, hvor bierne evt. skal bo.

Herefter vil vi følge arbejdet i bigården gennem hele sæsonen fra indflytning til indvintring og knytte de teoretiske overvejelser til det praktiske arbejde.

Kurset afholdes kl. 19-21 med udgangspunkt i skolebigården, Brarupvej 3a.

2.4.     Præsentation, forventninger, Danmarks biavlerforening, trækkilder, bigårdens indretning, det                 første eftersyn.


16.4.   Biavlsudstyr, stadetyper, rammemål. Trækkilder.

23.4.  Bifamiliens biologi, familiens udvikling, temperaturregulering, yngelstadier,  udvidelse af

          yngelrum?, varroa, dronerammer.

7.5.  Spørgsmål om yderligere udvidelse af yngelrummet, dronningegitter, honningmagasiner, 

        honningens sammensætning, biernes produkter.

28.5.  Grundigt eftersyn af yngel – arbejdere, droner, dronnningeceller, sværmning og sværmhindring,              varroa, flere honningmagasiner?

4.6.     Den første honninghøst, flere honningmagasiner?


18.6.   Ombytninger i yngelrum, så de ældste rammer kan fjernes, dronningegitter over yngelrum,                     vinterleje, brug af bitømmer (kl. 19-20).

23.7.  Fratagning af sidste honning, vinterfodring.

30.7.     Myresyre-/Thymol-behandling, færdig fodring (kl. 19-20).

December. Oxalsyredrypning (kl. 14-15, dato aftales).

Vores teoretiske drøftelser vil tage udgangspunkt i DBFs materiale BIAVL FOR BEGYNDERE.

Der er max 10 pladser på holdet.

Tilmelding sker til: Kai Pedersen på mail: dorthekai@gmail.com eller på mobil: 4057 2559. Senest tirsdag den 26. marts.

Med venlig hilsen

Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening

Kursusledere:

Christian U. Christensen

Kai Pedersen

Nyeste kommentarer

26.04 | 11:29

Get help for all your financial problems. Contact Union Solutions to acce...

01.04 | 23:58

Ansøg om et lån på 3 % E-mail: lidyafinance9@gmail...

01.10 | 01:00

Hej, Jeg har en stor grund, hvor der skal plantes frugt træer senere i år, ...

06.09 | 10:03

Hej Kai, Tak for dit svar, nye er foretrukket da det er til gave. MVH